Het doel van de stichting is zorgintensieve kinderen en hun familie/naasten zo vanzelfsprekend mogelijk mee laten doen in de maatschappij.

De stichting bereikt dit door:

- betaalbare activiteiten te organiseren die voor zorgintensieve kinderen en hun familie/naasten niet vanzelfsprekend zijn, zoals samen spelen, sporten en bewegen, muziek maken en logeren;

- zich actief in te zetten om belangenverenigingen, organisaties en mensen te verbinden in de organisatie van activiteiten en uitwisseling van best practices en inzichten;

- een platform te bieden om ervaringen van zorgintensieve gezinnen te delen;

- stimuleren van contact en participatie van ‘andere mensen en gezinnen’ mensen bij/met zorgintensieve gezinnen;

- het bieden van kortdurend verblijf.

Met haar doelstelling beoogt de instelling het algemeen belang te dienen.